Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze angst is dat we oneindig krachtig zijn!

Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn.

We vragen ons af  “wie ben ik, dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?”

Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan, je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen geven we anderen
onbewust toestemming om dat ook te doen.

Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela
Inaugurele rede, 1994

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wenst te zien.”

Mahatma Gandhi