Ik heb de helende reis ervaren als een heel indringend en openend proces.

Nog niet eerder de pijn, kwaadheid en verdriet zó intens en zo diep doorvoeld.

Én ervaren dat vergeving, hoe tegenstrijdig dat op het moment ook voelde, nodig is om los te kunnen laten en verlost te worden. Er is meer ruimte om mij heen, in mij, om te ademen, te leven, voelen en te ervaren om mijn weg te gaan.

Het meisje van 9 jaar oud, met op de step tegenover haar de lavendel brouwseltjes, is weer ontsluierd vandaag, 9 december 2015.

Dank je wel Jeanneke voor de veiligheid die je bood, je sturing en liefdevolle aandacht tijdens mijn Helende Reis.

Wieneke

Wieneke